Partnerzy

Centrum Europejskie UW

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego powstało w 1991 roku. Jest zatem jedną z najstarszych w Polsce placówek akademickich, która poza prowadzeniem badań w zakresie politycznych, społecznych, prawnych i ekonomicznych aspektów integracji europejskiej aktywnie działa na rzecz popularyzowania ich efektów.

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego prowadzenie studiów europejskich rozpoczęło już w 1992 roku. Najpierw powstały studia podyplomowe. Studia licencjackie na kierunku stosunki międzynarodowe specjalność integracja europejska (SM-IE) zostały uruchomione w 1995 roku. Do dziś są one realizowane przy współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych UW.

Od roku akademickiego 2004/2005 (na mocy decyzji Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z 17 grudnia 2003 roku) Centrum Europejskie prowadzi także studia licencjackie i magisterskie (pierwszego i drugiego stopnia) na kierunku europeistyka.

Więcej informacji na www.ce.uw.edu.pl

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

W roku akademickim 2019/20 wchodzi w życie nowa ustawa o szkolnictwie wyższym, która  wpływa też na strukturę i funkcjonowanie jednostek. W efekcie kierunek o nazwie Europeistyka będzie od nowego roku prowadzony wspólnie przez specjalistów z Centrum Europejskiego oraz Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

Jest jedną z największych tego typu jednostek dydaktyczno-badawczych nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

 

Więcej informacji: https://wnpism.uw.edu.pl

Centrum Debaty Publicznej

Centrum Debaty Publicznej, to więcej niż forum publicznej dyskusji. To platforma wymiany myśli zbudowana w oparciu o tradycyjną rolę uczelni wyższych jako animatorów dyskursu publicznego ufundowana na zasadzie swobody wymiany poglądów i reprezentowania szerokiego spektrum opinii. Wybierając istotne społecznie tematy, zniekształcane często przez media i polityczną narrację, staramy się budować przestrzeń rzetelnej i głębokiej refleksji, a poprzez jednoczesne zaangażowanie środowisk studenckich współtworzyć nowoczesną polską humanistykę i kształtować odpowiedzialność obywatelską. W oparciu o 10 lat doświadczeń przygotowujemy konferencje, debaty i publikacje łączące w sobie akademicką tradycję intelektualną z potrzebą aktywnego uczestnictwa w sporach kształtujących współczesną Polskę, Europę i świat.

Więcej informacji na: www.centrumdebaty.pl oraz Facebooku i Twitterze

Projekt KonferencjaCE

KonferencjaCE to projekt naukowy, który wywodzi się z dorocznych spotkań organizowanych przez studentów Centrum Europejskiego UW. Z biegiem czasu okazało się, że w założeniu akademickie wydarzenie, stało się wyczekiwanym momentem w kalendarzu pracowników administracji publicznej, przedstawicieli świata nauki i biznesu, a także nie tracąc swoich pierwotnych założeń, studentów z Europy Środkowo-Wschodniej.

Zespół projektu stanowią członkowie Samorządu !CE oraz Koła Naukowego Europa Nova. KonferencjaCE jest wspierana przez władze Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Europejskiego UW, a wśród jej patronów znalazły się m.in.: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Finansów, Marszałek Województwa Mazowieckiego, PKPP Lewiatan, Polska Fundacja im. Roberta Schumanna i Centrum im. Adama Smitha.

Więcej informacji na www.konferencjace.org

 Zarząd Samorządu Studentów UW

Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego jest organem wykonawczym samorządu na szczeblu uczelni. Przewodniczący Zarządu jest wybierany przez Parlament Studentów UW na dwuletnią kadencję. Ten sam organ corocznie zatwierdza zaproponowany przez Przewodniczącego skład Zarządu.

Dlaczego rola Zarządu jest tak istotna i ważna dla innych samorządów jednostek? To właśnie on współpracuje z samorządami jednostek, wspiera je, opracowuje projekt budżetu i dokonuje podziału funduszy przeznaczonych na działalność Samorządu Studentów na całym Uniwersytecie Warszawskim.

Czym jeszcze zajmuje się Zarząd? Niewątpliwie coroczną organizację Juwenaliów, imprez muzycznych i spotkań kulturalnych z przedstawicielami świata nauki czy kultury.  Przedstawiciele tego organu w ramach projektu Samorządowe Rabaty zdobywają zniżki w sklepach, restauracjach, kinach, etc. Zarząd prowadzi także wiele innych projektów, np. internetową telewizję studencką Uniwerek.TV.

Więcej informacji na www.samorzad.uw.edu.pl